Flash Thermohouse

Popis firmy

Dom je taký jedinečný ako ľudia ktorí ho obývajú. Z toho dôvodu aj cena je závislá od požiadaviek zákazníka. Pán Welte a pán Goetzfried sa radi stretnú pre bližšie komunikáciu ohľadom drevostavby. Sme ochotní všetko prispôsobiť požiadavkám investora. Jedná sa o použité materiály, časový harmonogram, rozsah prác, avšak kvalita drevostavby je pre nás vec ohľadne ktorej kompromisy nechceme robiť. Na trhu je ale nespočetne materiálov tak rozdielnych, vizuálne ako aj cenovo, že každý investor bude mať z čoho vyberať. Sme ochotní komunikovať ohľadne akéhokoľvek návrhu.       

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk - Admin