Flash Thermohouse

Návrhy domov

Naša spoločnosť spolupracuje s architektmi, ktorí sú ochotní pomôcť záujemcom s vypracovaním projektu. Je potrebné aby ste mali predstavu o dome ktorý by ste radi realizovali. Architekti Vašu predstavu dajú do podoby potrebnej pre vybavenie stavebného povolenia. K projektu architektúry bude potrebné vypracovať projekt statiky, projekt ústredného kúrenia, zdravotechniky (plynovod, vodovod, kanalizácia) a projekt elektroinštalácie. Cenu si dohodnete po vzájomnej konzultácii.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk - Admin