Flash Thermohouse

Chcem stavať?

Každý kto má záujem o realizáciu stavby, musí postupovať určitým spôsobom.

Pre realizáciu potrebujete získať stavebné povolenie. Toto stavebné povolenie môžete získať na stavebnom úrade, ktorý sa nachádza na obecnom úrade, teda úrade obce, kde chcete Vašu stavbu realizovať. Treba predložiť výpis z katastra, na ktorom ste vedený ako majiteľ pozemku, na ktorom chcete stavať.

Čo všetko budete potrebovať pre vybavenie stavebného povolenia Vám na príslušnom úrade objasnia. Momentálne je platný stavebný zákon z roku 1976 v znení neskorších predpisov.

Nový stavebný zákon, ba mal nadobudnúť účinnosť 1.júla 2010. Stavebník jednoduchej stavby do 150 m2 zastavanej plochy s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím nebude musieť absolvovať stavebné konanie.

V prípade ale že ste rozhodnutí stavbu zrealizovať, čas venovaný vybaveniu stavebného povolenia je zanedbateľný.

Keď už budete mať predstavu o Vašej nehnuteľnosti je potrebné si nechať vypracovať projektovú dokumentáciu. Táto dokumentácia je nevyhnutne potrebná pre stavbu. Na základe tejto projektovej dokumentácie bude realizovaná stavba. Až na základe tejto presnej dokumentácie Vám môžu firmy vypracovať presné cenové ponuky buďto na dom na kľúč alebo na jednotlivé časti Vášho domu, ako je základová doska, kúrenie, kanalizácia, elektroinštalácia, vodoinštalácia, hrubá stavba,....

Je potrebné si vyžiadať všetky potvrdenia, revízne správy a certifikáty od materiálov použitých na Vašej stavbe, nakoľko budú potrebné pre kolaudáciu a taktiež pre vystavenie certifikátu energetickej náročnosti stavby.

 

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk - Admin